Samarbeten & Kunder

Vi anlitas regelbundet av olika kunder inom stat och kommun

bl a åt Akademiska hus i Stockholm AB med deras kunder som Karolinska Institutet, Musikhögskolan, Universitetet, KTH, Danshögskolan mm. Vi anlitas även regelbundet av större fastighetsbolag t ex: HSB Norra Stor-Stockholm, HSB Stocholm och andra bostadsrättsföreningar och i viss utsträckning även militärsektorn. Vi arbetar för ett flertal större och mindre företag inom byggsektorn och givetvis erbjuder vi full låsservice till privatpersoner.

Kontakta oss