OM oss

Vårt företag...

...och vår personal med både mästar- och gesällbrev, har en mycket stor samlad kunskap av lås och säkerhet. Företaget är auktoriserad säkerhets- och låsleverantör.

 

Vi anlitas regelbundet av olika kunder inom stat och kommun; bl a åt Akademiska hus i Stockholm AB med deras kunder som Karolinska Institutet, Musikhögskolan, Universitetet, KTH, Danshögskolan mm. Vi anlitas även regelbundet av större fastighetsbolag t ex: HSB Norra Storstockholm, HSB Stocholm och andra bostadsrättsföreningar och i viss utsträckning även militärsektorn. Vi arbetar för ett flertal större och mindre företag inom byggsektorn och givetvis erbjuder vi full låsservice till privatpersoner.

Vi är certifierade i FR2000, ett integrerat ledningssystem för kvalitét, miljö, kompetensförsörjning, hälsa och säkerhet. För byggprojekt har vi certifiering för Bas/P och såväl Bas/U.

Kontakta oss